Everything about โรงแรมผี

แล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นมาว่า การฆาตกรรมต่าง ๆ ในโรงแรมนั้น เกิดจากการกระทำของวิญญาณผีร้ายที่ชื่อ หลวงนฤบาลบุรีรักษ์ ซึ่งมีความอาฆาตเคียดแค้นนายปั้นมาตั้งแต่สมัยที่นายปั้นยังเป็นคนสนิทของเขา เพราะนายปั้นไปแอบพาสารภีเมียน้อยของหลวงนฤบาลฯ หนีไปอยู่กินและมีบุตรด้วยกัน จนกระทั่งหลวงนฤบาลฯ ถึงแก่ความตาย แต่ก่อนตายหลวงนฤบาลฯ ได้ยกตึกหลังหนึ่งให้แก่สารภีเป็นมรดก แล้วต่อมานายปั้นกับสารภี ก็ได้เอาตึกหลังนั้นมาดัดแปลงทำเป็นโรงแรมแห่งนี้

Your browser isn’t supported any longer. Update it to have the very best YouTube expertise and our most current capabilities. Find out more

“ปลูกป่า ดูดาว ชมหมอกยามเช้า” ที่ อนุรักษ์ อีโคลอดจ์

Your browser isn’t supported anymore. Update it to get the most effective YouTube practical experience and our most current attributes. Learn more

Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the greatest YouTube encounter and our hottest capabilities. Find out more

You are using a browser that won't supported by Facebook, so we โรงแรมผีหนีไปพักร้อน 2 have redirected you to a simpler Model to provide you with the most effective knowledge.

แม้เรื่องลี้ลับเหล่านี้จะดูเหมือนเรื่องน่ากลัวที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าพัก แต่คุณคิดผิดเสียแล้ว เพราะโรงแรมเหล่านี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก และยังคงเปิดให้บริการอยู่ 

ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่โรงแรมไทยต้องชัดเจนเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Your browser isn’t supported any more. Update it to get the greatest YouTube practical experience and our latest attributes. Learn more

Your browser isn’t supported any more. Update it to find the best YouTube encounter and our most current capabilities. Find out more

สร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ เครื่องมือส่วนตัว สร้างบัญชี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม ส่วนร่วม

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

You are using a browser that won't supported by Fb, so we've redirected you to an easier Model to provide you with the best working experience.

Your browser isn’t supported any longer. Update it to get the most effective YouTube knowledge and our newest features. Find out more

Your browser isn’t supported anymore. Update it to find the ideal YouTube encounter and our hottest characteristics. Find out more

 หน้าแรก คอมมูนิตี้ แท็ก คลับ เลือกห้อง ดูเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *